Distances līgums

Šajā Interneta veikalā (https://alvicar.lv) piedāvāto pakalpojumu pārdevējs SIA “A Rent”, Reģ.Nr. LV40103723686, juridiska adrese: Mūkusalas iela 44 – 1, LV-1004, Rīga, Latvija no vienas puses,
turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu: Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam pakalpojumu (automašīnas nodošanu nomā), atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība
Pircējs veic pakalpojumu pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo pakalpojumu (t.sk. papildaprīkojuma un papildpakalpojumu, ja nepieciešams) veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par pakalpojumu, lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Pārdevējs nodrošina pakalpojumu
piegādi (automašīnas nodošanu nomā) atbilstoši Pircēja izvēlētajai vietai un laikam, kuru Pircējs ir norādījis interneta veikala rezervācijas sistēmā.

Nomniekam un vadītājam jāuzrāda autovadītāja apliecība. Autovadītāja tiesības tiek pieņemtas no Eiropas Savienības, Eiropas Savienības un starptautiskajām valstīm.

Apmaksas noteikumi

Apmaksu iespējams veikt ar maksājumu karti. Pircējam pa e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums par rezervāciju.

Preču vai pakalpojumu piegādes noteikumi un nosacījumi

Automašīnas piegāde lidostā – 20 eiro.

Pasūtījuma atcelšanas noteikumi

Pasūtījuma atcelšana nav paredzēta. 100% rezervācijas summa paliek uzņēmumam.

Atteikuma e-pastu var pieteikt nosūtot ziņu uz e-pastu info@alvicar.lv

Naudas atmaksa

Pircējam tiek atgriezta nauda uz pircēja norādīto kontu. Nauda tiek atgriezta līdz 14 dienu laikā.

Strīdu risināšanas kārtība

Strīdi tiks risināti Latvijas tiesā saskaņā ar Latvijas likumdošanu.

Automašīnas bojājumu apmaksas kārtība

Zaudējumu summu aprēķina, pamatojoties uz automašīnas remonta tāmi. Zaudējumi tiks norakstīti no depozīta.

Maksa par naudas sodu administrēšanu līdz 90 eiro.

Mašīnā aizliegts

Mašīnā nedrīkst dzert, smēķēt, lietot narkotikas un citas prettiesiskas darbības. Soda nauda par šiem pārkāpumiem no 100 līdz 1000 eiro.

Vai mašīnu drīkst izvest ārpus valsts?

Mašīna tiek iznomāta Latvijas teritorijā. Izbraucot ārpus Latvijas, papildu maksa 100 eiro.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no rezervācijas 14 kalendāro dienu laikā no rezervācijas pieteikšanās brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz uzņēmuma e-pasta adresi info@alvicar.lv. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma. Pārdevējs pārskaita Pircējam uz bankas kontu, no kur veikts pirkums ne vēlāk kā 2 dienu laikā pēc atteikuma saņemšanas.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde
Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pakalpojuma (automašīnas rezervācijas) pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt pakalpojumu piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!